Farsi – فارسی

مشاوره و حمایت مستقل برای جوانان. ما با مهاجران، پناهندگان و پناهجویان جوان کار می کنیم که بدون خانواده در انگلیس هستند. اگر شما یک فرد جوان (تا 25 سال) هستید که از خدمات اجتماعی کمک می گیرید، ما می توانیم به شما کمک کنیم.

  • ما به شما در مورد حقوق و استحقاق شما اطلاعات خواهیم داد.
  • ما اطمینان خواهیم داد که مددکار اجتماعی، مشاور شخصی و سایر متخصصان به صحبت های شما گوش فرا می دهند.
  • اگر ناراضی هستید از شما برای صحبت و شکایت پشتیبانی خواهیم کرد.

با ما با شماره 5792 800 0808  به صورت رایگان تماس بگیرید و ما می توانیم با شما در [زبانی که این متن به آن ترجمه شده را بنویسید] با شما صحبت کنیم.

همچنین شما میتوانید ذیلاً تماس بگیرید:

پیامک:   670369 07758 (8-12p در هر پیام)

واتساپ:  670369 07758 (16 years old and above)

ایمیل:  help@coramvoice.org.uk

خدمات ما از دوشنبه الی جمعه از ساعت 9.30صبح الی 6 عصر و شنبه ها از 10 صبح الی 4 عصر باز است.