Vietnamese – Tiếng Việt

Hoạt động tư vấn và hỗ trợ độc lập cho thanh thiếu niên. Chúng tôi làm việc với những người di cư, những người tị nạn và những người đang xin được tị nạn trẻ tuổi đang ở Anh mà không có gia đình. Nếu bạn là một người trẻ tuổi (từ 25 tuổi trở xuống) và đang nhận được sự giúp đỡ từ các dịch vụ xã hội, chúng tôi có thể giúp đỡ.

  • Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các quyền và quyền hưởng hỗ trợ của bạn.
  • Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng nhân viên xã hội, người tư vấn cá nhân và các chuyên gia khác lắng nghe bạn.
  • Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn lên tiếng và đưa ra khiếu nại nếu bạn không hài lòng.

Gọi cho chúng tôi theo số MIỄN PHÍ 0808 800 5792 và chúng tôi có thể nói chuyện với bằng Tiếng Việt.

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Nhắn tin: 07758 670369 (8-12p mỗi tin nhắn)

WhatsApp: 07758 670369 (16 tuổi trở lên)

Email: help@coramvoice.org.uk

Dịch vụ của chúng tôi hoạt động: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9:30 sáng – 6 giờ chiều và Thứ Bảy 10 giờ sáng – 4 giờ chiều.