Dari – درى

مشاوره و حمایت مستقل برای جوانان. ما با مهاجران، پناهندگان و پناهجویان جوان کار می کنیم که بدون خانواده در انگلستان هستند. اگر شما یک فرد جوان (تا 25 ساله) هستید که از خدمات اجتماعی کمک می گیرید، ما می توانیم به شما کمک کنیم.

  • ما به شما در مورد حقوق و استحقاق شما اطلاعات میدهیم.
  • ما تضمین می کنیم که کارمند اجتماعی، مشاور شخصی و سایر متخصصان گپ های شما گوش کنند.
  • اگر ناراضی هستید از شما برای صحبت و شکایت پشتیبانی خواهیم کرد.

با ما در شماره 5792 800 0808  به صورت رایگان تماس بگیرید و ما می توانیم با شما در [زبان مورد نظر تان] با شما صحبت کنیم.

همچنین شما میتوانید از طریقه های ذیل تماس بگیرید:

پیام کتبی:  670369 07758 (8-12p در هر پیام)

واتساپ:   670369 07758 (16 years old and above)

ایمیل: help@coramvoice.org.uk

خدمات ما از دوشنبه الی جمعه از ساعت 9.30صبح الی 6 شام و شنبه ها از 10 صبح الی 4 شام باز است.