هجرت او پناه اخستل اهم

هجرت / انتقال

د هجرت مطلب دا دې چې د یو ملک نه بل ملک ته د اوسیدو
دپاره لاړ شي.

هغه خلق چې برطانیه کې د کډوالې اداره کې کار کوي، دوي د
هغه خلقو سره کار کوي څوک چې دغه هیواد ته تللي وي.

پناه غوښتونکي

یو تن چې خپل وطن ئې پریښې وي او د امن په تلاش کې بل
چرته تلې وي، او درخواست ئې کړې وي چې ورته ورکړې شي د کډ

کډوال

یو تن چې خپل وطن ئې پریښې وي او په بل وطن کې ورته د
پاتې کیدو اجازت وي، ځکه چې د ده خپل وطن ته ستیدل دې د
خطر سره مخ کولې شي.

د کډوال حیثیت

که تاسو ته د کډوال حیثیت درکړې شو نو د دې مطلب دا دې چې داخله

د پناه اخستو پروژه

هغه اقدامات چې تاسو ورسره برطانیه کې د کډوالۍ حیثیت ، د
پاره درخواست ورکولې شئ.

د عمر تجزیه

که تاسو سره داسې کاغذونه نه وي چې ورسره دا ثابته شي
ستاسو څومره عمر دې (د مثال په توګه پاسپورټ یا پیدائشي
سرټیفیکیټ) او د کورنیو چارو دفتر یا ستاسو سوشل ورکر په تاسو دا اعتماد نه کوي چې تاسو کوم
عمر یادوۍ تاسو هم دغه عمر دې، دوي به ستاسو ‘د عمر یوه
تجزیه‘ کوي

دې دپاره به د سوشل ورکرانو سره یو یا دوه ملاقاتونه کول
وي. دوي به ستا نه ځیني تپوسونه کوي چې ورسره ستاسو د عمر
پحقله فیصله وکړي.

د کورنیو چارو دفتر / وزارت

سرکاري محکمه چې د ذمه واره ده د منتقل کیدو </260.

یو خواست

که تاسو ته د خپل انتقال پحقله یوه فیصله ترلاسه شوه او
تاسو ته ښکاري چې دغه ناسمه ده تاسو کولې شئ چې د یو عدالت نه تپوس وکړئ چې آیا دغه فیصله سمه ده یا
باید چې بدله کړې شي. یو وکیل / قانوندان دې کار کې ستاسو مرسته کولې شي.

عدالت

داسې ځآئې چرته چې یو جج فیصلې کوي. </317

بشپړه (لویه) مرکه

هغه لویه مرکه چې پکې د کورنیو چارو دفتر </338
ستاسو نه هغه لا املونه پوښتي چې تاسو ولې په خپل هیواد
کې محفوظ نه ئې او دا پریکړه کوي چې آیا تاسو ته دې هیواد کې د کډوالۍ حیثیت درکړې شي.

قانوني مرستې

د حکومت لخوا د وکیل پیسې ورکول دغه خلقو دپاره
چې ورسره وکیل ته د پیسو ورکولو پيسې نه وي.

خلق

وکیل / قانون دان

هغه تن چې په قانون پوهه وي او د کډوالۍ دپاره درخواست لړ
کې ستاسو مرسته کولې شي، د کورنیو چارو دفتر کې ، یا
خواست فیصلې.

ویاند / ترجمان

هغه یو تن چې بدله ژبه وائي دهغه الفاظ اړوي چې داشان دوي
د یو بل په ژبه پوهه شي.

برابر بالغ تن

هغه تن چې ستا خیال ساتي او ستا د پاره خبرې کولو کې ستا
مرسته کوي د عمر جائزه </443 یا ستاسو لوئې
مرکی د کورنیو چارو دفتر کې .

جج

هغه تن چې یو عدالت کې فیصله کوي ستا د کیس پحقله
په وخت د خواست </470

ایم پي (د پارلیمان غړی)

د حکومت لخوا هغه تن چې څوک ذمه وار دې ستاسو د مقامي
ځائې.

که تاسو د خپلې مرکې یا د کیس د فیصلې دپاره د اوږدې مودې
راهسې په انتظار ئې نو تاسو کولې شئ چې خپل ایم پي ته
ووائې چې د کورنیو چارو دفتر ته خط ولیکي.

تاسو

په دې پروسه کې تر ټولو مهم تن!