Đang được chăm sóc hoặc người rời khỏi diện chăm sóc – Những thuật ngữ quan trọng và ý nghĩa của chúng

 

Đang được chăm sóc Nếu bạn được hỗ trợ bởi các dịch vụ xã hội và có cán sự xã hội phụ trách, thì điều đó có nghĩa là bạn ‘đang được chăm sóc’ hoặc ‘đang được trông nom’.

Nếu bạn đang được chăm sóc, bạn có thể sống với một người chăm sóc nuôi dưỡng hoặc trong một ngôi nhà chung cùng với các cán sự chủ chốt là nhân viên ở đó để hỗ trợ bạn.

Hội Đồng Địa Phương / Cơ Quan Chính Quyền Địa Phương Cơ quan chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về các dịch vụ (những hạng mục như trường học, nhà ở và chăm sóc những người cần hỗ trợ) ở từng khu vực trong nước (ví dụ như Manchester City hoặc Southwark hoặc Brent ở London).

Các dịch vụ xã hội là một phần của hội đồng địa phương.

Dịch Vụ Xã Hội / Dịch Vụ Dành Cho Trẻ Em Phòng ban trong hội đồng địa phương của bạn, chịu trách nhiệm hỗ trợ bạn nếu bạn là trẻ em hoặc thanh thiếu niên đang sống tại quốc gia này mà không có cha mẹ hoặc thành viên gia đình khác sống cùng và chăm sóc bạn.
Người Rời Khỏi Diện Chăm Sóc Nếu bạn từ 16 tuổi trở lên và đang được chăm sóc, bạn sẽ cần được hỗ trợ để lập kế hoạch khi bạn đủ 18 tuổi.

Khi bạn bước sang tuổi 18, bạn được gọi là ‘người rời khỏi diện chăm sóc’. Bạn được kỳ vọng sẽ trở nên độc lập hơn và tự quản lý nhiều vấn đề hơn nhưng hội đồng địa phương vẫn có trách nhiệm hỗ trợ bạn cho đến khi bạn 25 tuổi.

Họ sẽ giúp đỡ bạn về nhà ở, giáo dục và các hỗ trợ khác mà bạn cần.

Pathway Plan Pathway Plan là một phần thực sự quan trọng của quá trình rời khỏi diện chăm sóc. Đây là một tài liệu pháp lý bắt buộc phải đề cập đến những hỗ trợ mà bạn sẽ nhận được từ các dịch vụ xã hội để giúp bạn sống độc lập và đạt được mục tiêu của mình.

Bạn và cán sự xã hội hoặc cố vấn cá nhân của mình nên làm việc cùng nhau cho Pathway Plan của bạn từ khi bạn bước sang tuổi 16.

Kế Hoạch của bạn nên được xem xét 6 tháng một lần để đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp với bạn.

Hỗ Trợ Tại Địa Phương Dành Cho Người Rời Khỏi Diện Chăm Sóc Bạn có thể tìm thấy tài liệu này trên trang web của hội đồng. Tài liệu này có thông tin về hỗ trợ của hội đồng dành cho những người rời khỏi diện chăm sóc. Nó liệt kê những hỗ trợ nào có sẵn và những gì người rời khỏi diện chăm sóc sẽ nhận được.
 

Bursary

 

Khoản tiền bạn có thể đăng ký xin trợ cấp để giúp chi trả cho việc đi lại, sách vở hoặc học phí cho các trường đại học hoặc cao đẳng. Bạn nên hỏi cố vấn cá nhân của bạn về điều này.
Trợ Cấp Rời Khỏi Nhà / Trợ cấp xây dựng tổ ấm Khoản tiền được cung cấp từ các dịch vụ xã hội để giúp bạn mua những thứ bạn cần khi chuyển đến một căn hộ mới, chẳng hạn như đồ đạc, tủ lạnh, ấm đun nước và xoong chảo.
Miễn Thuế Hội Đồng Thuế hội đồng là khoản tiền bạn trả cho hội đồng địa phương nếu bạn từ 18 tuổi trở lên và sở hữu hoặc thuê nhà.

Nếu bạn được ‘miễn thuế hội đồng’ hoặc bạn được ‘miễn thanh toán thuế hội đồng’, điều đó có nghĩa là bạn không phải trả khoản tiền này.

 

789789

Nhân sự

Cán Sự Xã Hội Cán sự xã hội của bạn làm việc cho hội đồng địa phương. Họ là người liên hệ chính trong hội đồng mà bạn nên nói chuyện khi cần điều gì đó.

PA (Cố Vấn Cá Nhân) Họ có vai trò giống như cán sự xã hội, nhưng áp dụng cho người rời khỏi diện chăm sóc.  Họ sẽ hỗ trợ bạn cho đến khi bạn 25 tuổi nếu bạn muốn hoặc cần được hỗ trợ.
Người Chăm Sóc Nuôi Dưỡng Người mà bạn sẽ sống cùng trong nhà của họ nếu bạn được chăm sóc. Họ đóng vai trò là cha mẹ của bạn cho đến khi bạn 18 tuổi, đôi khi lâu hơn. Họ nấu ăn cho bạn và trông nom bạn.
Cán Sự Chủ Chốt Nếu bạn dưới 18 tuổi và sống trong ngôi nhà chung với những thanh thiếu niên khác, sẽ có các cán sự chủ chốt để hỗ trợ bạn và những thanh thiếu niên khác trong ngôi nhà.
Biên Dịch Viên / Thông Dịch Viên Một người giúp chuyển đổi ngôn từ của những người nói các ngôn ngữ khác nhau để họ có thể hiểu đối phương.
Người Ủng Hộ Một người không làm việc cho hội đồng của bạn, người này sẽ giúp đưa ra lời khuyên về quyền của bạn và bất kỳ điều gì bạn không hài lòng với hội đồng của mình, chẳng hạn như nếu bạn không nhận được sự hỗ trợ cần thiết.
Cố Vấn Pháp Lý / Luật Sư Một người hiểu biết về luật. Họ có thể tư vấn pháp lý cho bạn và giúp bạn nếu hội đồng địa phương của bạn không cung cấp những gì luật pháp quy định rằng bạn nên nhận được.