Nhập Cư và Tị Nạn – Những thuật ngữ quan trọng và ý nghĩa của chúng

 

Nhập Cư Nhập cư có nghĩa là di chuyển từ một quốc gia này đến sống ở một quốc gia khác.

Những người làm việc trong lĩnh vực nhập cư ở Vương Quốc Anh sẽ làm việc với những người đã chuyển đến quốc gia này.

Người Xin Tị Nạn Một người đã rời khỏi quốc gia của họ để đến một nơi nào đó an toàn hơn và đã nộp đơn xin được cấp tình trạng tị nạn ở một quốc gia khác.
Người Tị Nạn Một người đã rời khỏi quốc gia của mình và được phép ở lại quốc gia khác vì họ đã chứng minh rằng họ sẽ không an toàn khi quay trở lại quốc gia của họ.
Tình Trạng Tị Nạn Nếu bạn được cấp tình trạng tị nạn, điều đó có nghĩa là Bộ Nội Vụ đã cho phép bạn ở lại Vương Quốc Anh với tư cách là người tị nạn.
Quy Trình Tị Nạn Các bước bạn thực hiện để nộp đơn xin cấp tình trạng tị nạn ở Vương Quốc Anh.
Đánh Giá Độ Tuổi Nếu bạn không có bất kỳ tài liệu nào để chứng minh bạn bao nhiêu tuổi (ví dụ như hộ chiếu hoặc giấy khai sinh) và Bộ Nội Vụ hoặc cán sự xã hội của bạn không tin rằng bạn ở độ tuổi mà bạn nói, họ sẽ thực hiện ‘đánh giá độ tuổi’.

Sẽ có một hoặc nhiều cuộc họp diễn ra với hai cán sự xã hội. Họ sẽ hỏi bạn những câu hỏi để quyết định xem bạn ở độ tuổi nào.

Bộ Nội Vụ Bộ thuộc chính phủ chịu trách nhiệm về nhập cư.
Kháng cáo Nếu bạn nhận được một quyết định nhập cư mà bạn cho là sai, bạn có thể yêu cầu tòa án phân xử xem quyết định đó có đúng không hay cần được thay đổi. Cố vấn pháp lý/luật sư sẽ giúp bạn thực hiện việc này.
Tòa án Nơi mà các quyết định pháp lý được đưa ra bởi một thẩm phán.
Phỏng Vấn Chuyên Sâu (Quan Trọng) Cuộc phỏng vấn quan trọng trong đó Bộ Nội Vụ hỏi bạn lý do vì sao bạn không an toàn ở quốc gia của mình và quyết định có cấp cho bạn tình trạng tị nạn ở quốc gia này hay không.
Chi Phí Tư Vấn Pháp Lý Khoản tiền chính phủ chi trả cho các cố vấn pháp lý thay cho những người không có đủ tiền để trả.

 

Nhân sự

Luật Sư / Cố Vấn Pháp Lý về Nhập Cư Người hiểu biết về luật và có thể giúp bạn nộp đơn xin cấp tình trạng tị nạn từ Bộ Nội Vụ, hoặc kháng cáo các quyết định.
Biên Dịch Viên / Thông Dịch Viên Một người giúp chuyển đổi ngôn từ của những người nói các ngôn ngữ khác nhau để họ có thể hiểu đối phương.
Người Lớn Thích Hợp Một người phụ trách chăm sóc bạn và hỗ trợ bạn lên tiếng trong quá trình đánh giá tuổi tác hoặc cuộc phỏng vấn quan trọng của bạn với Bộ Nội Vụ.
Thẩm Phán Người trong tòa án đưa ra quyết định về vụ việc của bạn trong khi kháng cáo.
MP (Nghị Sĩ Quốc Hội) Người trong chính phủ chịu trách nhiệm về khu vực địa phương của bạn.

Nếu bạn đã chờ đợi rất lâu để nhận được phỏng vấn hoặc quyết định về vụ việc của mình, bạn có thể yêu cầu Nghị Sĩ Quốc Hội của bạn viết thư cho Bộ Nội Vụ.

Bạn Người quan trọng nhất trong quy trình này!