مهاجرت و پناهندگی – کلمات مهم و معانی آنها

مهاجرت

مهاجرت به معنای نقل مکان از یک کشور برای زندگی در کشوری
دیگر است.

افرادی که در زمینه مهاجرت در پادشاهی متحده کار می‌کنند،
با افرادی همکاری می‌کنند که به این کشور نقل مکان
کرده‌اند.

پناه‌جو

فردی که کشور خود را برای رفتن به جایی امن‌تر ترک کرده و
برای دریافت وضعیت پناهندگی در کشوری دیگر تقاضا
داده است.

پناهنده

شخصی که کشور خود را ترک کرده و از آنجایی که ثابت کرده
است بازگشت به کشور مبداء برای او امن نیست، مجاز به
اقامت در کشوری دیگر است.

وضعیت پناهندگی

در صورتی که به شما وضعیت پناهندگی اعطاء شود، این امر به
این معناست که Home Office (دفتر محل زندگی) به شما اجازه ماندن در بریتانیا
را به عنوان یک پناهنده داده است.

فرآیند پناهندگی

مراحلی که شما به منظور تقاضا برای دریافت وضعیت پناهندگی در پادشاهی متحده باید پشت سر
بگذارید.

ارزیابی سن

در صورتی که شما سندی برای اثبات سن خود (مثلا گذرنامه یا
شناسنامه) ندارید و اداره مربوطه و مددکار اجتماعی سن اعلامی توسط شما را باور
نمی‌کنند، آنها یک «ارزیابی سنی» از شما انجام می‌دهند.

این کار شامل یک یا چند ملاقات با دو مددکار اجتماعی است.
آنها برای حدس زدن سن شما از شما سوالاتی می‌پرسند.

Home Office
(دفتر محل زندگی)

دپارتمان دولتی مسئول مهاجرت.

درخواست

در صورتی که شما تصمیمی در زمینه مهاجرت گرفته‌اید و تصور
می‌کنید که این تصمیم اشتباه است، می‌توانید از یک دادگاه بخواهید در مورد درست یا غلط بودن این
تصمیم و نیاز به تغییر آن تصمیم بگیرد. یک مشاور/حقوقدان برای انجام این کار به شما کمک
می‌کند.

دادگاه

مکانی است که در آن تصمیمات حقوقی توسط یک قاضی
گرفته می‌شود.

(مصاحبه مهم)
Substantive (Big) Interview

مصاحبه مهم که در آن Home Office از شما می‌خواهد
دلایل خود را مبنی بر ناامن بودن اقامت در کشور خود را
اعلام کنید و تصمیم می‌گیرد که آیا در این کشور به شما وضعیت پناهندگی ارائه دهد یا خیر.

(کمک قانونی)
Legal Aid

پول پرداختی توسط دولت برای پرداخت هزینه وکلا
مخصوص افرادی که پولی برای پرداخت به وکلا ندارند.

افراد

Immigration Lawyer / Solicitor
(حقوقدان / مشاور مهاجرت)

شخصی که دارای اطلاعات حقوقی است و می‌تواند به شما برای
تصمیمات در زمینه تقاضا برای وضعیت پناهندگی ازHome Office، یا تقاضانامه کمک کند.

مترجم/مترجم شفاهی

شخصی که کلمات افرادی که به زبان‌های گوناگون صحبت
می‌کنند را تغییر داده و بدین ترتیب این افراد زبان‌های
مختلف قادر به درک یکدیگر خواهند بود.

(همراه بالغ)
Appropriate Adult

شخصی برای مراقبت و حمایت از شما برای قوی ظاهر شدن در یکارزیابی سنی یا مصاحبه مهم شما با Home Office.

قاضی

شخصی در دادگاه که در مورد پرونده شما در طی یک درخواست تصمیم می‌گیرد.

(عضو پارلمان)
MP (Member of Parliament)

شخصی از طرف دولت که مسئول منطقه محلی شما است.

در صورتی که شما مدت بسیار طولانی برای مصاحبه خود یا
تصمیم در مورد پرونده خود منتظر مانده‌اید، می‌توانید از
MP خود بخواهید با کلمه در این مورد مکاتبه کند.

شما

مهمترین شخص در این فرآیند!