تحت مراقبت یا ترک‌کننده مراقبت – کلمات مهم و معانی آنها

تحت مراقبت بودن

در صورتی که شما تحت پوشش خدمات اجتماعی و دارای
یک مددکار اجتماعی هستید، این امر«تحت مراقبت
بودن» یا «مراقبت شدن» نامیده می‌شود.

در صورتی که شما تحت مراقبت باشید، ممکن است با یک مراقب پرورشی زندگی کنید و یا در یک خانه به طور
مشترک با مددکاران کلیدی زندگی کنید که در آنجا
کارکنانی موظف به حمایت از شما وجود دارند.

شورای محلی / مقام محلی

بخش محلی دولت که مسئول ارائه خدمات (مانند ارائه خدمات
مربوط به مدارس، مسکن و مراقبت از افراد نیازمند کمک) در
هر بخش از کشور (برای مثال، Manchester City یا Southwark
یا Brent در London) است.

خدمات اجتماعی
بخشی از شورای محلی است.

خدمات اجتماعی / خدمات کودکان

دپارتمان مربوطه در شورای محلی شما مسئول حمایت از کودکان
و جوانانی در این کشور است که والدین و اعضاء دیگری از
خانواده برای زندگی با آنها و مراقبت از آنها وجود ندارد.

ترک‌کننده مراقبت

در صورتی که شما سن شما ۱۶ سال یا بالاتر است و تحت
مراقبت هستید، باید به منظور برنامه ریزی برای زمانی که
به سن ۱۸ سال می‌رسید، حمایت شوید.

هنگامی که شما ۱۸ ساله می‌شوید، «ترک‌کننده مراقبت» اطلاق
می‌شوید. از شما انتظار می‌رود که مستقل‌تر باشید و موارد
بیشتری را در امور خود مدیریت کنید، اما شورای محلی هنوز مسئولیت حمایت از شما تا سن ۲۵
سالگی را به عهده دارد.

آنها باید در مورد مسکن، تحصیلات و دیگر حمایت‌های مورد
نیاز نیز یاری رسانی کنند.

نقشه راه

نقشه راه یک بخش واقعا مهم از ترک کردن مراقبت است. این
نقشه یک سند حقوقی است که باید شامل تمامی حمایت‌هایی
باشد که شما باید از خدمات اجتماعی خود برای کمک به داشتن
یک زندگی مستقل و رسیدن به اهداف خود دریافت کنید.

شما و مددکار اجتماعی یا (مشاور شخصی) PA باید از زمانی
که شما ۱۶ ساله می‌شوید با یکدیگر برای پیشبرد نقشه راه
شما همکاری کنند.

نقشه شما باید هر شش ماه به منظور اطمینان از اینکه هنوز
برای شما مناسب است بازبینی شود.

(آفر محلی ترک‌کننده مراقبت)
Care Leaver’s Local Offer

این سند، سندی است که شما می‌توانید در وب‌سایت شورای خود
بیابید. این سند اطلاعاتی در مورد حمایت مورد ارائه شورا
به افرادی است که مراقبت را ترک می‌کنند. این سند تمامی
حمایت‌های موجود و آنچه را باید به ترک‌کنندگان مراقبت
ارائه شود را لیست می‌کند.

بورسیه

پولی که شما می‌توانید برای پرداخت هزینه مسافرت، کتاب یا
دوره‌های دانشگاه یا دانشکده تقاضا کنید. شما باید از PA
خود در این مورد سوال کنید.


ترک کمک هزینه مسکن/ایجاد کمک مالی خرید خانه

پولی که از طرف خدمات اجتماعی به منظور کمک به شما برای
خرید اقلام مورد نیاز خود مانند مبلمان، یخچال، کتری و
ظروف در هنگام نقل مکان به خانه‌ای جدید پرداخت می شود.

معافیت مالیات شورایی

مالیات شورایی پولی است که شما در صورت داشتن ۱۸ سال سن و
بالاتر و نیز مالک یا مستاجر یک خانه بودن به شورای محلی
خود پرداخت می‌کنید.

در صورتی که مشمول «معافیت مالیات شورایی» هستید یا از
«پرداخت مالیات شورایی معاف هستید»، دیگر نیاز به پرداخت
این مالیات ندارید.

 

افراد

Social Worker
(مددکار اجتماعی)

مددکاری اجتماعی شما برای شورای محلی کار می‌کند.
این مددکاران مهمترین فرد در شورا هستند که شما در هنگام
نیاز به چیزی باید با آنان صحبت کنید.

PA
(مشاور شخصی)

این فرد مانند یک مددکار اجتماعی است، اما برای افرادی که
مراقبت را ترک کرده‌اند. در صورتی که شما درخواست یا نیاز
به کمک داشته باشید، آنها باید تا سن ۲۵ سالگی شما را تحت
حمایت قرار دهند.

Foster Carer
(مراقب پرورشی)

شخصی است که شما در صورت تحت مراقبت بودن در خانه
او با وی زندگی می‌کنید. آنها تا ۱۸ سالگی شما یا گاهی پس
از آن به عنوان والدین شما عمل می‌کنند. آنها برای شما
آشپزی کرده و از شما مراقبت می‌کنند.

Key Worker
(مددکار کلیدی)

در صورتی که شما کمتر از ۱۸ سال دارید، و در آپارتمانی با
جوانانی دیگر زندگی می‌کنید، مددکاران کلیدی برای حمایت
از شما و دیگر جوانان در آن خانه حاضر هستند.

مترجم / مترجم شفاهی

شخصی که کلمات افرادی که به زبان‌های گوناگون صحبت
می‌کنند را تغییر داده و بدین ترتیب این افراد زبان‌های
مختلف قادر به درک یکدیگر خواهند بود.

Advocate
(وکیل)

شخصی که برای شورای شما کار نمی‌کند و در زمینه حقوقتان و
هر نارضایتی که از شورای خود دارید به شما مشاوره می‌دهد،
به عنوان مثال در موقعیتی که شما حمایت لازم را از شورا
دریافت نمی‌کنید.

Solicitor
(مشاور) /
Lawyer
(حقوقدان)

شخصی که اطلاعات زیادی در زمینه علم حقوق دارد. در صورتی
که شورای محلی شما آنچه که باید طبق قانون به شما
ارائه دهد را از شما دریغ کند، این شخص می‌تواند به شما
مشاوره داده و کمک کند.